พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา

โดย parichat_p

14 พ.ค. 2565

9 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล ไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา และข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดี ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล ไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ซึ่งตรงกับ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ความว่า " พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา​กรุงพนมเปญ ​​ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชน ชาวกัมพูชา


หม่อมฉันเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ประเทศไทยและกัมพูชาจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เช่นที่ผ่านมา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านให้แน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศในภายภาคหน้า "


​(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยัง นางคาตาลิน โนวาก (Mrs. Katalin Novak) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ความว่า " ฯพณฯ นางคาตาลิน โนวาก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี ​กรุงบูดาเปสต์


ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อความสำเร็จ และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวฮังการี


ในปี 2566 ที่จะมาถึงนี้ มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศของเราทั้งสอง เนื่องจากเป็นวาระครบ 50 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างประเทศไทยกับฮังการี ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานและความร่วมมือกันอย่างกว้างขวาง จะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไป "


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News