พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสา ฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัข แมวจรจัด ในภาคใต้

โดย kodchaporn_j

13 พ.ค. 2565

59 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ฉีดวัคซีน และทำหมันสุนัข แมวจรจัด ในพื้นที่ภาคใต้วันนี้เวลา 07.44 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมณฑลทหารบกที่ 42 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัข แมวจรจัด ในพื้นที่ภาคใต้โดยทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาพยาบาล ให้คำแนะนำในการป้องกันโรค และดูแลสุขภาพทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่ ที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รวม 167 คน ปัญหาสุขภาพที่พบ อาทิ โรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ , โรคระบบทางเดินอาหาร ,โรคเกี่ยวกับระบบประสาท และโรคเกี่ยวกับดวงตาจากนั้น ทอดพระเนตรการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองคอหงส์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ด้วยทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ ในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยง สัตว์จรจัดอย่างครบวงจร เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคพิษสุนัขบ้าโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์มาสู่คน ที่มีอันตรายถึงชีวิตในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นาย กิตติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เฝ้า รับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100 โด๊ส เพื่อนำไปฉีดควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัด ในพื้นที่จังหวัดสงขลา การออกหน่วยวันนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ อสม. ผู้นำชุมชน เจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความรุนแรง และอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ เห็นความสำคัญในการร่วมมือกำจัดโรคดังกล่าวให้หมดไป โดยมีการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนที่มารับบริการด้วยโอกาสนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทรงร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข จำนวน 8 ตัว เพื่อควบคุม และลดจำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่ ที่อาจเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ในส่วนสุนัขบางตัวที่ทรงดำเนินการผ่าตัดทำหมันนั้น พบความผิดปกติในร่างกาย อาทิ พบถุงน้ำที่รังไข่ และเนื้องอกที่เต้านมซึ่งทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการรักษาผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับในวันนี้ มีประชาชนนำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน 128 ตัว และ มีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวมจำนวนทั้งสิ้น 110 ตัวสำหรับการเสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์นั้น ทรงให้ความสำคัญทั้งสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการสุขภาพหนึ่งเดียว ที่ทรงวางรากฐานด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการรักษา รวมถึงการป้องกันอย่างดี และทั่วถึง ปลอดภัยจากโรคต่างๆ

Related News