พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

โดย kodchaporn_j

12 พ.ค. 2565

279 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ในหลวง - พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2565    

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามงานส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก-เยาวชน จ.นครศรีธรรมราช-กระบี่    

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ฯ ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้    

องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ถวายแด่พระพรหมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์    

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ปชช.ที่ประสบเหตุวาตภัย    

องคมนตรี ฟังการบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครู และรร.    

องคมนตรี ประชุมติดตามมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565