พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ปชช.ที่ประสบเหตุวาตภัย

โดย kodchaporn_j

12 พ.ค. 2565

13 views

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอท่าตูมพร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 656 ถุง ไปมอบแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎร ที่ประสบวาตภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยได้รับทราบ พร้อมกับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอท่าตูม จำนวน 5 ครอบครัว ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย 661 ครัวเรือน ใน 15 อำเภอในช่วงบ่าย องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ พร้อมกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 479 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยซึ่งองคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ไปกล่าวแก่ราษฎรได้รับทราบ และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จำนวน 5 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมา เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย 484 ครัวเรือน ใน 12 อำเภอ

Related News