พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2565

โดย kodchaporn_j

12 พ.ค. 2565

52 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2565วันนี้ เวลา 18.06 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2565 โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จด้วยในการนี้ ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง และทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ หน้าธรรมมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมมาสน์ศิลา ทรงศีลเมื่อพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบ ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ (รัชกาลที่9) , พระคันธารราษฎร์ (รัชกาลที่5) ,พระคันธารราษฎร์ใหญ่ , พระคันธารราษฎร์จีนนั่ง , พระคันธารราษฎร์ยืน , พระคันธารราษฎร์บันได , พระคันธารราษฎร์รวงข้าว , พระบัวเข็ม , พระพลเทพ , พระโคศุภราช และทรงประพรมพืชต่าง ๆ ประกอบด้วย ข้าวเปลือก ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว และเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ รวม 40 ชนิด ทั้งพร้อมทรงโปรยดอกไม้ และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธารราษฎร์ ทรงอธิษฐาน เพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรจากนั้น พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล พระสงฆ์ 11 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม พระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏัก สำหรับตำแหน่งพระยาแรกนาแก่ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม ผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญประกอบด้วย นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร, นางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร, นางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ที่เจริญพระพุทธมนต์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรกพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคล และบำรุงขวัญเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งเป็นระยะเหมาะสม ที่จะเริ่มต้นการทำนา อันเป็นอาชีพหลักของคนไทย โดยมีพระราชพิธี 2 วัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ จะประกอบพระราชพิธีวันแรก ในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีพราหมณ์ จะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

Related News