พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

โดย panwilai_c

10 พ.ค. 2565

182 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565


ในหลวง-พระราชินี ทรงบวงสรวงพระหลักเมือง ในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 240 ปี

ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ส่งพระราชสาส์น ไปยังปธน.เกาหลีใต้คนใหม่

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน ของโรงเรียนนวมราชานุสรณ์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานปริญญาบัตร ผู้สําเร็จการศึกษาจาก ม.สงขลานครินทร์

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม