พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

โดย kodchaporn_j

9 พ.ค. 2565

100 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565    

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ เฝ้า และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ฯ    

องคมนตรี มอบประกาศนียบัตร ปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนําทาง