พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ เฝ้า และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ฯ

โดย kodchaporn_j

9 พ.ค. 2565

52 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ เฝ้า และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้ เวลา 14.43 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ พระครูวาปีสุภัทรคุณ เจ้าอาวาส วัดกู่สุนทราราม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเข้าเฝ้า ถวายเครื่องดนตรีไทยด้วย​​พลเอก ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูป พระอุปคุต และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ พระสงฆ์ ร่วมเข้าเฝ้าด้วยรองศาสตราจารย์ชาญ ถนัดงาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำคณะผู้บริหาร และกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 12 โรงเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกครบรอบ 25 ปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้1. นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และผู้แทนคณะทำงานโครงการ "บี.ซี.ซี. (B.C.C.) ครบรอบ 169 ปี" เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดตรวจการติดเชื้อ เครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโควิด 19 น้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 สูตรเข้มข้น และชุดป้องกันส่วนบุคคลแบบใช้แล้วทิ้ง (PPE) เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย2. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ ที่ปรึกษาประธานศิษย์เก่า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล ทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 (ปธพ.1) พร้อมคณะศิษย์เก่า ปธพ.1 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนสร้างสุขศาลาพระราชทาน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ​
3. นางสาวประภาพรรณ พิชัยคำ กรรมการบริหารบริษัท เพาเวอร์เทค เอ็นจิ้น แอสเซมบลี จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. นางสาวนันทวรรณ สุริย์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี5. นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย และผู้แทนกองทุนคุณแม่สมถวิล แซ่อึ้ง (พงศ์ประภากร) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6. นางสาววิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ กรรมการบริหารบริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด พร้อมครอบครัว และคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
7. นางสาวศลิษา หาญพานิช ผู้แทนกองทุนคุณพ่อสมชาย โลหิต พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
8. นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์แผ่นปูยางพารารองคอกปศุสัตว์ เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

Related News