พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงอรุณี ปริวัติธรรม

โดย pattraporn_a

8 พ.ค. 2565

20 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงอรุณี ปริวัติธรรม อดีตประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


วันนี้ เวลา 17.25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงอรุณี ปริวัติธรรม อดีตประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 สิริอายุ 89 ปี


คุณหญิงอรุณี ปริวัติธรรม เกิดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2475 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายพืช และนางกระจ่าง พันธ์วร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จากนั้นได้สมัครเป็นครู ที่โรงเรียนดวงถวิล ศาลาแดง ตั้งแต่ปี 2493 ถึง 2515 แล้วเข้าถวายตัวเป็นข้าหลวง ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 จนถึงปี 2499 คุณหญิงอรุณีได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ อาทิ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, ประธานโครงการอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, ประธานโครงการอาสาฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน ในพระดำริ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, ประธานโครงการอาสานักเรียนแกนนำต้านภัยยาเสพติด, กรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก โดยเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ, กรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ เพื่อการพัฒนาสังคมไทย, กรรมการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย


ด้านครอบครัวสมรสกับ พันเอกพิเศษ ชาญ รักเรือง มีบุตร 3 คน คือ พลเอกชำนิ รักเรือง, พลตรีเชษฐา รักเรือง และพลเอกอนุชา รักเรือง หลังจากนั้นสามีเสียชีวิตในระหว่างการรบ ประเทศที่สาม ในปี 2530 สมรสอีกครั้งกับพลเอก อรุณ ปริวัติธรรม ไม่มีบุตรด้วยกัน