พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงออมทรัพย์

โดย parichat_p

7 พ.ค. 2565

67 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงออมทรัพย์ สุจริตกุล คุณข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 33 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงออมทรัพย์ สุจริตกุล ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม ด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สิริอายุ 86 ปี


ท่านผู้หญิงออมทรัพย์ สุจริตกุล เกิดเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2475 เป็นธิดาคุณพระประดิษฐ์สหการ (ประดิษฐ์ สุจริตกุล) กับนางประดิษฐ์สหการ (พิมพ์ สุจริตกุล) มีพี่น้องรวม 7 คน ซึ่งทุกคนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานชื่อ และทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์


ท่านผู้หญิงออมทรัพย์ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยม จากโรงเรียนราชินี รุ่นที่ 47 เมื่ออายุ 16 ปี ได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


โดยเป็นข้าราชบริพารรุ่นแรก และเป็นคุณข้าหลวงคนแรก ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อตามเสด็จทั้งสองพระองค์ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งนี้ได้ถวายงานสนองเบื้องพระยุคลบาท ด้วยการตามเสด็จไปทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับความไว้วางพระราชหฤหัย ให้รับผิดชอบดูแลของมีค่าประจำพระราชวงศ์ และส่วนพระองค์


รวมทั้งถวายงานรับรองพระราชอาคันตุกะจากประเทศต่าง ๆ ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย และถวายงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ได้ถวายงานอย่างเต็มกำลังความสามารถจวบจนวาระสุดท้าย ท่านผู้หญิงออมทรัพย์ มีอุปนิสัยพูดน้อย จิตใจดี สมถะ กตัญญูกตเวที มีความเมตตา ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน ทำให้เป็นที่รักของเพื่อน และครอบครัว

Related News