พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ ประจำปี 2565

โดย parichat_p

6 พ.ค. 2565

144 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ และทรงตรวจเยี่ยมหน่วยกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ประจำปี 2565


วันนี้ เวลา 10 นาฬิกา 2 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน ราชกัญญา เสด็จไปยังกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ ครบปีที่ 22 ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2543 เพื่อรับผิดชอบในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


เริ่มแรกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ต่อมาในปี 2555 ได้โอนสายการบังคับบัญชา ในถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาโดยตรง โปรดให้ใช้พระนาม สร. (สอ-รอ) เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยฯ ปัจจุบันใช้ชื่อเต็มว่า "หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"


จากนั้น เสด็จไปยังอาคารคอกม้าทรงประจำพระองค์ฯ ทรงพระสุหร่าย และทรงให้อาหารม้าทรงประจำพระองค์ฯ ปัจจุบัน มีม้าทรงประจำพระองค์ 8 ม้า เป็นม้าที่สง่างาม ผ่านการฝึกขั้นสูง และเป็นม้าที่ทรงใช้ในการแข่งขันประเภทต่าง ๆ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องอบหญ้า ซึ่งหน่วยม้าทรงฯ ได้พัฒนาเครื่องอบหญ้า ด้วยไอน้ำจากเครื่องต้นแบบของต่างประเทศ เพื่อประหยัดงบประมาณ และใช้ภายในหน่วยฯ, ทอดพระเนตรอุปกรณ์ทำความสะอาดม้า และวีดิทัศน์เรื่องคู่มือการเลี้ยงม้า


ซึ่งทรงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพม้า รวมถึงคอกม้า และการสัตวบาล โดยมีพระดำริให้จัดทำโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อดูแลม้าหลังจากปลดประจําการ การสร้างศูนย์บริการและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า เพื่อให้เป็นสถานบริการสุขภาพทั้งด้านการรักษา ศูนย์การศึกษา และฝึกงานของบุคลากร ด้านสัตวแพทย์ในประเทศไทย


ในตอนบ่าย เสด็จไปยังอาคารแหล่งสมาคมนายทหารฯ ทรงฟังบรรยายสรุป การฝึกเตรียมการสวนสนาม ของกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ แล้วทอดพระเนตรขบวนม้าในพระราชพิธี ในรูปแบบกองทหารม้าอิสริยยศสำหรับพระราชพิธี ประกอบด้วยกำลังพล จำนวน 78 นาย ม้า 78 ม้า ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สำคัญ


อาทิ การปฏิบัติ ณ ที่รวมพล รูปขบวนหน้ากระดานแถวเดี่ยว หน้าพลับพลาที่ประทับ ถวายความเคารพองค์ประธาน, การเคลื่อนย้ายขบวนไปยังแนวรอคอยองค์ประธานทรงขึ้นม้า เพื่อรอรับการถวายความเคารพ, การสวนสนามผ่าน และถวายความเคารพองค์ประธาน และการปรับหน้ากระดานแถวเดี่ยว เพื่อถวายความเคารพ


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ โดยมีรับสั่งให้มีการตรวจเยี่ยม (เป็นกรณีพิเศษ) เพื่อเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ด้วยทรงสนพระทัยในกีฬาขี่ม้า ทรงให้ความสำคัญกับการฝึกม้าและกำลังพล ทรงจัดแนวทางการฝึก และพัฒนาหน่วยอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้กำลังพล มีโอกาสก้าวสู่การแข่งขันขี่ม้าในระดับนานาชาติ


ปัจจุบัน ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมการทรงม้าอย่างหนัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ไปแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหกรรมกีฬาโอลิมปิก

Related News