พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ปชช.ที่ประสบวาตภัย ใน จ.ขอนแก่น

โดย panwilai_c

5 พ.ค. 2565

7 views

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแวงน้อย พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 พัน 350 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎร ที่ประสบวาตภัย และผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ ทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใย ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยได้รับทราบจากนั้น องคมนตรี ลงพื้นที่บ้านแวงน้อย อำเภอแวงน้อย เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย จำนวน 5 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ โดยได้พูดคุยให้กำลังใจ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่น ได้เกิดสถานการณ์วาตภัย ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายนที่ผ่านมา ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอแวงน้อย และอำเภอแวงใหญ่ ทำให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหายใน 18 อำเภอ ราษฎรเดือนร้อน 2 พัน 350 ครัวเรือน ซึ่งจังหวัดได้ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร พร้อมกับสำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นการเร่งด่วน

Related News