พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จังหวัดชลบุรี วันที่ 2

โดย kodchaporn_j

3 พ.ค. 2565

15 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ 2วันนี้เวลา 08.19 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในการนี้ ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกับทำหมันให้กับสุนัขและแมว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สุนัขของประชาชน และทรงร่วมผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 6 ตัว เพื่อควบคุม และลดจำนวนประชากร ที่อาจเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนได้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากทีมสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีประชาชนในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดข้างเคียง นำสัตว์เลี้ยงมาขอรับบริการ รวมทั้งสิ้น 106 ตัวโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดอกเตอร์ คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เฝ้า พร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระดำรัสเพื่อให้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ที่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยง รวมถึงสร้างความรู้ ความตระหนักให้กับประชาชน

Related News