พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 วันที่ 2

โดย kodchaporn_j

3 พ.ค. 2565

27 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 วันที่ 2วันนี้ เวลา 17.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ซึ่งเป็นพระราชพิธีวันที่ 2โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา จากนั้น ทรงศีลเมื่อสมเด็จพระราชาคณะถวายศีล จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดารักษาพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครื่องราชกกุธภัณฑ์ จากนั้น พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคล แล้ว พระสงฆ์ 20 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลาก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน และการพระราชพิธีฉัตรมงคล รวม 3 วัน โดยวันแรก ตรงกับวันที่ 2 พฤษภาคม เป็นงานพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบรมราชบุพการี,วันที่ 3 พฤษภาคม เป็นวันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคล และวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน เข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ด้วย

Related News