พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จังหวัดชลบุรี

โดย kodchaporn_j

2 พ.ค. 2565

10 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการ ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้เวลา 7.46 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังสนามเฮลิปคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เฝ้ารับพระราชทานวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ดูแลรักษา รวมถึงควบคุมประชากรสุนัขและแมวภายในพื้นที่กองเรือยุทธการจากนั้น ทอดพระเนตรการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ,สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สุนัขของประชาชน 2 ตัวและทรงร่วมการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข จำนวน 11 ตัว ทรงวางยาสลบ ด้วยการฉีดและดมยาสลบ พร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เอง ผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิร่างกาย เพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย และพบอัตราการเกิดโรคในสุนัขและแมวสูงขึ้นจากปีที่แล้ว จึงทรงให้ความสำคัญ และเน้นย้ำอยู่เสมอ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยตามเป้าหมาย การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยวันนี้ มีผู้นำสุนัขและแมว มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมัน รวม 84 ตัว

Related News