พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565

โดย kodchaporn_j

2 พ.ค. 2565

46 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565วันนี้ เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565โอกาสนี้ ทอดพระเนตร นิทรรศการนวัตกรรมการแพทย์ยุคใหม่ เริ่มจากนวัตกรรมเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง และการจัดขั้นตอนการบริหาร ยาเคมีบำบัดที่บ้าน , การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ป่วยระหว่างห้องปฏิบัติการ และสถานที่จริงผ่านระบบ Telemedicine และนิทรรศการการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากโรงพยาบาลต้นแบบโครงการรามาธิบดี เพื่อโรงพยาบาลชุมชน ถวายรายงานการช่วยเหลือคนไข้ในชนบท ผ่านการสนับสนุนของผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ 23 โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ อาทิ การดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ รายงานกิจการและกิจกรรมมูลนิธิรามาธิบดีฯ โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ "ใจเบ่งบาน" เพื่อให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ นำมาจัดทำเป็นของที่ระลึกชุดพิเศษ ให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ วางจำหน่ายที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ www.ramafoundation.or.th ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทอดพระเนตรการดำเนินงานของร้านภูฟ้าสาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเปิดจำหน่ายตั้งแต่ปี 2554 ภายในร้านจำหน่ายเสื้อ สินค้าภาพวาดฝีพระหัตถ์ เครื่องหัตถกรรม อุปโภคและบริโภคล่าสุดได้เชิญภาพฝีพระหัตถ์ รูปเสือสีเหลืองมีลายพาดกลอนสีน้ำตาล นอนฝันหวานคิดถึงไอศกรีม นำมาพิมพ์เป็นลายเสื้อ จำหน่ายช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพ มี 2 แบบ คือ "เสื้อม่วงงามสง่า" เป็นเสื้อคอกลมสีม่วง และ "เสื้อฟ้ากล้าแกร่ง" เป็นเสื้อเชิ้ตฮาวายสีฟ้าส่วนร้านมูลนิธิรามาธิบดี จำหน่ายสินค้า และของที่ระลึก ในแต่ละปีจะจัดทำสินค้าคอลเลกชันพิเศษ จากศิลปินต่างๆ ลงบนของที่ระลึก ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และมีจำหน่ายเฉพาะที่มูลนิธิเท่านั้น

Related News