พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานศิลปะฝีพระหัตถ์ จัดแสดงในรูปแบบดิจิทัล สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

โดย panwilai_c

26 เม.ย. 2565

7 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ จัดแสดงในรูปแบบดิจิทัล นำรายได้สมทบทุนโครงการ "เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย"



สภากาชาดไทย เปิดตัวการจัด"นิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย ผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Digital Arts NFT : RedCross x KX" ซึ่งสำนักงานจัดหารายได้ นำมาจัดแสดงและรับบริจาคบน Coral Platform ของ KX ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล Non Fungible Token หรือ NFT เป็นครั้งแรกในวงการศิลปะไทย นับเป็นการเสริมสร้าง และเชื่อมโยงโลกศิลปะ เข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างไร้ขอบเขต ทั้งเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโครงการ "เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย" ในการเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันบรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูเมื่อเกิดภัยพิบัติ ทั้งภัยธรรมชาติ และภัยจากโรคอุบัติใหม่ ที่คุกคามสุขอนามัยของประชาชน



สำหรับผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงมี 32 ภาพ เป็นภาพสีน้ำมัน สีน้ำ สีเทียน สีโปสเตอร์ และภาพพิมพ์หิน แต่ละภาพมีเรื่องราวที่ทรงบันทึกไว้ในหนังสือ ผู้สนใจเข้าชมได้ทั้งในรูปแบบนิทรรศการ และบน NFT Innovation Wall ถึงวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ICONSIAM จากนั้น จะนำขึ้นบนเว็บไซต์ coralworld.co เพื่อจัดแสดง และขอรับการสนับสนุนเงินบริจาค ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

Related News