พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานสถาปนิก 65

โดย panwilai_c

26 เม.ย. 2565

39 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานสถาปนิก 65วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 12 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังชาเลนเจอร์ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงานสถาปนิก’65 ที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2565 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางสถาปัตยกรรม รวมถึงความรู้เรื่องนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประเภทงานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับงานอนุรักษ์พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุมสำหรับปีนี้ จัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด "พึ่งพา-อาศัย: Co-With CREATORs" อาศัยความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ และการพึ่งภาอาศัยศักยภาพของกันและกัน ระหว่างสถาปนิก และนักสร้างสรรค์ ในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อให้เกิดมุมมองสถาปัตยกรรมใหม่ ๆ เกิดการต่อยอดและพัฒนางานในอุตสาหกรรมออกแบบ-ก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยนิทรรศการที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการ Co-with Covid นำเสนอผลงาน การออกแบบพื้นที่รองรับวิกฤตการณ์เชื้อไวรัส Covid-19 แสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมของสถาปนิก ที่ช่วยจัดการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนไทย , นิทรรศการ Local Innovation นำเสนอผลงานนวัตกรรมวัสดุท้องถิ่นร่วมสมัย จากทุกภูมิภาคของประเทศ , นิทรรศการ Professional Collaboration นำเสนอผลงานในรูปแบบ Co-Create ของสถาปนิก และนักสร้างสรรค์จากภูมิภาคต่าง ๆด้านนิทรรศการวิชาการ มีการนำเสนอผลงานของนิสิต นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ , รวมถึงฆนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย , นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น และรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมประจำปี 2565 และการสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งจัดในรูปแบบ Hybrid Forum มีนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมจากต่างประเทศ ร่วมถ่ายทอดความรู้ ผู้สนใจสามารถเข้าฟังสัมนาได้ทั้งแบบ on-site และแบบ on-line

Related News