พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 22 เมษายน 2565

โดย kodchaporn_j

22 เม.ย. 2565

225 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 22 เมษายน 2565    

ในหลวง - พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช โอกาสครบ 240 ปีกรุงรัตนโกสินทร์    

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท    

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    

องคมนตรี ติดตามโครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย จังหวัดชัยภูมิ    

องคมนตรี ประชุมการขับเคลื่อนงาน ของ รร.ในโครงการกองทุนการศึกษา จ.อุดรธานี-หนองบัวลำภู