พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น

โดย parichat_p

20 เม.ย. 2565

26 views

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น


วันนี้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมคณะ ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2520 และเปิดให้บริการเมื่อปี 2522 การดำเนินงานมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลาง ขนาด 90 เตียง และเตรียมขยายเป็น 120 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น โดยเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานทั้งภายใน และต่างประเทศ เช่น มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข HA DHSA HA ยาเสพติด ,มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มีแพทย์เฉพาะทาง 7 สาขา


โอกาสนี้ องคมนตรี มอบถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยใน ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีตัวแทนพยาบาลเป็นผู้รับมอบแทน พร้อมกับเป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคาร "ผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน" ที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการ ของโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายระดับ M2 ในการรับส่งต่อผู้ป่วย จากอำเภอใกล้เคียง ทั้งในจังหวัดขอนแก่น ,จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม

Related News