พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ไปยัง ปธน.ฟิลิปฟินส์และปธน.แอฟริกาใต้ กรณีเกิดอุทกภัยร้ายแรง

โดย parichat_p

20 เม.ย. 2565

10 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรณีเกิดภัยพิบัติ


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรณีเกิดอุทกภัยและดินถล่ม จากพายุโซนร้อนเมกี (Megi) และพายุไต้ฝุ่นมาลากัส (Malakas) ทางภาคกลางและภาคใต้ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 10 - 12 เมษายน 2565 ความว่า


"ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยและดินถล่มรุนแรง จากพายุโซนร้อนเมกีและพายุไต้ฝุ่นมาลากัส ในภาคกลางและภาคใต้ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้าง


ข้าพเจ้าและพระราชินี ในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และประชาชนชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบความทุกข์โศกเศร้า จากความสูญเสียในครั้งนี้"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรณีเกิดอุทกภัยร้ายแรง ในมณฑลควาซูลู-นาตาล สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ความว่า


" ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรุงพริทอเรีย ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยร้ายแรง ในมณฑลควาซูลู-นาตาล เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอย่างแทบไม่เคยปรากฏ และมีผู้สูญหาย ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน และโครงสร้างพื้นฐาน


ข้าพเจ้าและพระราชินี ในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน และผู้ประสบความทุกข์ และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้ ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภัยพิบัติดังกล่าวจะสิ้นสุดในเร็ววันเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูที่สมบูรณ์และรวดเร็ว"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News