พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒฯ ทรงเป็นปธ.การประชุมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โดย panwilai_c

18 เม.ย. 2565

14 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)ในการนี้ มีพระดำรัสเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ด้วยทรงห่วงใยในสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย ได้ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน 2565 ด้วยพระองค์เองนอกจากนี้ ยังทรงห่วงใยสุขภาพสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัดในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเสด็จไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามความก้าวหน้า พร้อมกับทรงตรวจสุขภาพสุนัขจรจัด และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีการประชุมครั้งนี้ ยังทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 ภายใต้กรอบการดำเนินโครงการฯ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยทรงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยพระประสงค์ที่จะให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกภายในปี 2573 และจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชียสำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565) ตรวจพบสัตว์ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าสะสม จำนวน 69 ตัวอย่าง แบ่งเป็นสุนัข 66 ตัว แมว 1 ตัว และโค 2 ตัว ส่วนใหญ่พบโรคในสุนัขที่ไม่ทราบประวัติการมีเจ้าของ 95.7% ที่พบผลบวกทั้งหมด ในพื้นที่ 12 จังหวัด โดยจังหวัดชลบุรี พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าสูงสุด และในปี 2565 พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว 1 ราย โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระนโยบายเพิ่มเติม ในการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในครั้งต่อไป ซึ่งนอกจากจะดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัดแล้ว ยังต้องออกหน่วยดูแลสุขภาพของประชาชนไปพร้อมๆกันด้วย

คุณอาจสนใจ