พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ไปยัง ปธน.ซิมบับเว เนื่องในวันเอกราช

โดย panwilai_c

18 เม.ย. 2565

11 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซิมบับเว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐซิมบับเววันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซิมบับเว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐซิมบับเว ซึ่งตรงกับวันที่ 18 เมษายน 2565 ความว่า " ฯพณฯ นายเอมเมอร์ซัน ดัมบุดโซ อึมนางากวา ​ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซิมบับเว กรุงฮาราเร ​​ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐซิมบับเว ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐซิมบับเวข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐซิมบับเว จะกระชับแน่นแฟ้น และเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า "(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณอาจสนใจ

Related News