พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ไปยัง ปธน.ซีเรีย เนื่องในวันเอกราช

โดย panwilai_c

17 เม.ย. 2565

6 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาหรับซีเรียวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ซึ่งตรงกับวันที่ 17 เมษายน 2565 ความว่า" ฯพณฯ นายบะชาร อัลอะสัด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย กรุงดามัสกัส ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและ ความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวซีเรียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือ อันยังประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า"(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณอาจสนใจ

Related News