พระราชสำนัก

ผู้ว่าฯน่าน ประกอบพิธีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง เนื่องในวันวันสงกรานต์

โดย parichat_p

13 เม.ย. 2565

21 views

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เชิญน้ำสรงพระราชทาน ประกอบพิธีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง จังหวัดน่าน เนื่องในวันสงกรานต์


ที่วัดสวนตาล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำสรงพระราชทาน ประกอบพิธีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่าน


เนื่องในวันสงกรานต์ 13 เมษายน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวล้านนา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ


พระเจ้าทองทิพย์ เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 10 ฟุต สูง 14 ฟุต 4 นิ้ว มีอายุกว่า 600 ปี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ ได้รับการยกย่องว่า เป็นพระประธานที่สร้างสำเร็จด้วยอำนาจทิพย์แห่งเทพเทวา

Related News