พระราชสำนัก

ในหลวง พระราชทานพระราชานุญาต ให้ประชาชนเข้าถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

โดย parichat_p

13 เม.ย. 2565

19 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประชาชนเข้าถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2565


วันนี้ สำนักพระราชวัง ได้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 ให้ประชาชนเข้าถวายบังคม ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีประชาชนทยอยเข้ากราบถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตลอดทั้งวัน


ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 13 - 14 เมษายน 2565 สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ถึง 17 นาฬิกา และวันที่ 15 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 8 นาฬิกา ถึง 13 นาฬิกา โดยเข้า-ออก ทางประตูสวัสดิโสภา


โปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

Related News