พระราชสำนัก

ในหลวง พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วปอ. ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

โดย parichat_p

12 เม.ย. 2565

62 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการปกครองทางทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564


วานนี้ เวลา 18 นาฬิกา 6 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยเสนาธิการทหาร, วิทยาลัยการทัพบก,


วิทยาลัยการทัพเรือ, วิทยาลัยการทัพอากาศ, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ รวมทั้งสิ้น 2 พัน 194 คน


โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เป็นแนวทางต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า "การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้น เป็นภารกิจสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน จึงจำเป็นที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน จะได้เข้ามารับการศึกษาอบรมพิเศษในด้านนี้ ท่านทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาอบรมแล้ว คงจะได้เล็งเห็นว่า การที่ประเทศชาติจะมั่นคงอยู่ได้นั้น


สำคัญที่สุดอยู่ที่ประชาชน คือต้องให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นปรกติสุข ปราศจากภยันตรายและความเดือดร้อนยากเข็ญ ทุกท่านจึงต้องตั้งใจพยายาม ปฏิบัติหน้าที่การงาน ด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ ให้ประสานส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด คือความวัฒนาผาสุกของประชาชน อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ"

คุณอาจสนใจ

Related News