พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 10/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

โดย parichat_p

11 เม.ย. 2565

15 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 10/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 10/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระ อาทิ รับทราบการรับจ่ายเงินศาสนสมบัติกลาง, พิจารณาการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ, กำหนดแนวทาง การอบรมผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท, พิจารณาแต่งตั้งรองเจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะจังหวัด และพิจารณาจัดการศาสนสมบัติ ในเขตจังหวัดต่างๆ เป็นต้น

คุณอาจสนใจ

Related News