พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบราษฎรที่ประสบอัคคีภัย เขตราษฎร์บูรณะ

โดย parichat_p

11 เม.ย. 2565

10 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย เขตราษฎร์บูรณะ


วันนี้ ที่โรงเรียนวัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ชุมชนซอยสุขสวัสดิ์ 38 (ชุมชนหลังวัดสารอด) ถนนจอมทองบูรณะ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ


ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ไปกล่าวให้กับราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยได้รับทราบ ด้วยมีพระราชประสงค์ ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่เดือดร้อน ตามพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร ซึ่งราษฎรต่างซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น


จากนั้น องคมนตรี และคณะได้ไปสำรวจพื้นที่ประสบภัย ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย ณ บริเวณถนนจอมทองบูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนเสียหายจากเพลิงไหม้ทั้งหลังจำนวน 28 หลังคาเรือน และเสียบางส่วนจำนวน 13 หลังคาเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย รวม 86 ครอบครัว และประสานงานเร่งให้ความช่วยเหลือ ทั้งในด้านสิทธิประโยชน์ การสงเคราะห์เครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว

คุณอาจสนใจ

Related News