พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดโครงการ 60+ Plus Kitchen by CP

โดย kodchaporn_j

4 เม.ย. 2565

25 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดโครงการ 60+ Plus Kitchen by CPวันนี้ เวลา 14.44 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์ บ้านราชวิถี ทรงเปิดโครงการ 60+ Plus Kitchen by CP หรือครัวซีพี ฝึกอาชีพคนพิการ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์ฯซึ่งเป็นโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2564 เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้คนพิการ สามารถทำงานบริการในร้านอาหารทุกขั้นตอนในสถานการณ์จริง ขายจริง ฝึกให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาชีพและพฤติกรรมเพื่อให้คนพิการมีความคุ้นเคยกับชุมชน มีความมั่นใจในการอยู่ร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยปราศจากอุปสรรค ก่อนที่จะไปทำงานในธุรกิจร้านอาหารหรือโรงแรม เพื่อให้มีรายได้สามารถดำรงชีพ เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สนองแนวพระราชดำริ ที่ทรงส่งเสริมการสร้างอาชีพให้คนพิการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ขององค์การสหประชาติโอกาสนี้ ทรงทำส้มตำ และทรงทำช็อกโกแลตเคลือบที่ใส่น้ำมันเมล็ดคามีเลีย นอกจากจะเพิ่มความหอมแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วย โครงการนี้ได้ออกแบบและก่อสร้าง ขยายพื้นที่ทำครัว และร้านอาหารในอาคารฝึกอบรม ตกแต่งสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการ และผู้สูงวัย สามารถเคลื่อนไหวในพื้นที่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยปัจจุบันมีคนพิการด้านการเคลื่อนไหว , ออทิสติก และพิการด้านสติปัญญาทำงานอยู่ และในเดือนพฤษภาคมนี้ มูลนิธิฯ จะเริ่มใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้พิการ ให้ได้ปฏิบัติงานจริง ในโครงการฝึกทักษะอาชีพคนพิการ ประจำปี 2565 ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาอุดหนุน และใช้บริการได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์

Related News