พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยัง ปธน.แห่งสาธารณรัฐเซเนกัล ในโอกาสวันเอกราช

โดย kodchaporn_j

4 เม.ย. 2565

10 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัลวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัล ซึ่งตรงกับวันที่ 4 เมษายน 2565 ความว่า "ฯพณฯ นายแม็กคีย์ ซัลล์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล กรุงดาการ์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัล ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและ ประชาชนชาวเซเนกัลมีความอยู่เย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไปข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันและการสนับสนุนของท่าน สัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News