พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ นายประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

โดย kodchaporn_j

3 เม.ย. 2565

43 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ นายประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์วันนี้ เวลา 17.29 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดธาตุทอง ในการพระราชทานเพลิงศพ นายประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2548 ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 สิริอายุ 87 ปีนายประยอม ซองทอง เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2477 จบการศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม และได้รับทุนไปศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลังสำเร็จประกาศนียบัตรครูประถม เข้าศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้เป็นครูสอนที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ก่อนเข้าทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จนเกษียณอายุ เมื่อปี 2533 นอกจากนี้ยังเป็นนักเขียนอิสระ และอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง รวมทั้งได้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารอาวุโส ด้านการประชาสัมพันธ์ ที่บริษัท เทเลคอมเอเซีย ต่อมาได้รับการแต่งตั้ง เป็นสมาชิกวุฒิสภา เมื่อปี 2539นายประยอม ซองทอง เริ่มงานเขียนเรื่องสั้น และกลอน ตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยได้รับการยอมรับ ในฐานะนักกลอนเอก เป็นสาราณียกรให้กับวารสารของคณะอักษรศาสตร์ และของสโมสรนิสิตจุฬา อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญ ในการจัดตั้ง "สโมสรสยามวรรณศิลป์" เพื่อส่งเสริมงานด้านภาษา และวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนที่ 12 มีผลงานที่เป็นที่รู้จักอาทิ "ธารทอง" "ชีวิตเราถ้าเหมือนเรือ" "หิ่งห้อย" นอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานโล่ และเข็มประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่น ด้านอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2548 ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ หม่อมราชวงศ์อรฉัตร สุขสวัสดิ์ มีบุตรธิดา 3 คน

คุณอาจสนใจ

Related News