พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ

โดย kodchaporn_j

2 เม.ย. 2565

27 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565วันนี้ เวลา 8.19 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรี ในการทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน พร้อมครอบครัวโดยเสด็จด้วย ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการปลากระทิงไฟ ซึ่งกรมประมงดำเนินการเพาะพันธุ์สำเร็จได้เป็นครั้งแรก โดยเป็นปลาน้ำจืดพื้นเมืองของไทยชนิดหนึ่ง มีลักษณะเด่นคือ เป็นปลาที่มีสีสัน และลวดลายสวยงาม จึงเป็นที่มาของชื่อ ได้รับความนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม แต่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากถูกจับจากธรรมชาติมากเกินไป สำหรับพันธุ์ปลาน้ำจืด ที่กรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สำหรับทรงปล่อยในแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยปลากระทิงไฟ จำนวน 900 ตัว และพันธุ์ปลาไทย จํานวน 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลายี่สกไทย, ปลาแก้มช้ำ, ปลาสร้อยขาว, ปลากระแห, ปลาเทพา, ปลาโพง และปลากะโห้ รวม 5 แสน 9 หมื่นตัวเวลา 8.37 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทาน และของขวัญพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี , ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี , พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา , สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา , สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ เจ้าหน้าที่เชิญแจกันดอกไม้ และของขวัญ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วยเวลา 14.18 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 ตามลำดับดังนี้


​​นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะ

​​ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา และคณะ

​​นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

​​พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะ

​​นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ

​​นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภากาชาดไทย กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต่อจากนั้น ​​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล รองประธานกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

คุณอาจสนใจ

Related News