พระราชสำนัก

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนชาวไทยร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โดย panisa_p

31 มี.ค. 2565

49 views

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา 2 เมษายน 2565


เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเดือนเมษายน 2565 และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ผ่านระบบออนไลน์ https://portal.redcross.or.th/signing ตลอดเดือนเมษายนนี้


คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/2waeyr2

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/3c4yHRX

ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 คลิก https://bit.ly/2WdB1ws

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์) คลิก https://bit.ly/3o68TsG


หมายเหตุ ผู้บริจาคโลหิตที่ปรินท์แบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิตมาจากบ้าน จะต้องปรินท์แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 แนบมาด้วย

Related News