พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาฯ จ.อุดรธานี วันที่ 2

โดย parichat_p

31 มี.ค. 2565

13 views

วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 50 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ


โดยทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกับทรงทำหมัน ให้กับสุนัขและแมว เป็นวันที่ 2 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งพระกรณียกิจที่สำคัญ ในการทรงงานด้านการควบคุม ป้องกันโรคระบาด ในคนและสัตว์อย่างต่อเนื่อง


ในการนี้ ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข โดยได้รับความร่วมมือจาก ทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจาก สำนักงานปศุสัตว์ เขต 4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมณฑลทหารบกที่ 24


นอกจากนี้ ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนที่นำสุนัขและแมวมารับบริการในวันนี้ เพื่อทราบถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกันอย่างถูกวิธี ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ


ก้าวสู่ในระยะที่ 2 มีระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี ที่ผ่านมาการดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวพระนโยบายที่ทรงกำหนดไว้ สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน ปี 2573

Related News