พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาฯ ในพื้นที่ จ.อุดรธานี

โดย parichat_p

30 มี.ค. 2565

14 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เป็นครั้งที่ 2


วันนี้ เวลา 09.47 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เพื่อทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงทำหมันให้กับสุนัขและแมว ของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง เป็นครั้งที่ 2


ในการนี้ ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขของประชาชน ด้วยทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชน และสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ร่วมกัน


ซึ่งการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ถือเป็นการรณรงค์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า อันเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข ที่สำคัญของประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย และตัดวงจรโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ให้ก่ออันตรายมาสู่คน


สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจาก สำนักงานปศุสัตว์ เขต 4 , สำนักงานศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานี และมณฑลทหารบกที่ 24 ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสา ซึ่งขณะนี้จังหวัดอุดรธานี ได้จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี


ให้บริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีน ทำหมันให้กับสุนัขและแมว เฝ้าระวังและฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน เพื่อสนองพระปณิธาน ส่งผลให้พื้นที่มีการการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้ถึง 180 ท้องถิ่น สอดรับกับเป้าหมาย ขององค์การอนามัยโลก ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน ปี 2573

คุณอาจสนใจ