พระราชสำนัก

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา รพ.ศิริราช

โดย parichat_p

30 มี.ค. 2565

33 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช


วันนี้เวลา 17.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการ จัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ


โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังศาลาศิริราช 100 ปี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระรูป สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เมื่อพระสงฆ์ถวายศีลจบ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคารฯ


ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานเงิน จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ และเงินที่ประชาชนร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


รวมทั้งรายได้จากการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ สมทบทุนในการจัดสร้าง พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และพระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 6,093,237,614.56 บาท


ในการนี้ ทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ซึ่งเป็นอาคารขนาด 25 ชั้น โดยเป็นอาคารที่สูงที่สุด ในโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัย ครบวงจร รองรับการขยายตัวของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคาร


อันมีความหมายว่า "อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ที่ทรงเป็นใหญ่ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา"


จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ทอดพระเนตรนิทรรศการ "นวมินทรบพิตรศิริราชานุสรณ์" ซึ่งแบ่งการจัดแสดงเป็น 3 ส่วน คือ ศิริราชในสายพระเนตร จัดแสดงภาพถ่ายของศิริราช ในมุมมองต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทอดพระเนตร, "สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ทรงสรรค์สร้าง"


นำเสนอความเกี่ยวเนื่องของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในส่วนของอาคารต่าง ๆ ตลอดจนเนื้อหาการพัฒนา และศักยภาพ ของอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา และ "บนเส้นทางแห่งพัฒนาวิถี" จัดแสดงภาพรวมการก่อสร้างอาคาร การดำเนินงานของศูนย์รังสีวินิจฉัย หอผู้ป่วยวิกฤต และระบบจัดยาอัตโนมัติ


ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เพื่อทดแทนกลุ่มอาคารเก่า 3 หลังเดิม ได้แก่ ตึกหริศจันทร์ - ปาวา, ตึกผะอบ นพ สุภัทรา ระเบียบ และตึกเวชศาสตร์ป้องกัน ที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 50 ปี มีสภาพทรุดโทรมและแออัด โดยอาคารหลังใหม่นี้ สามารถรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกได้ 5 แสนคนต่อปี และผู้ป่วยในได้ 2 หมื่นคนต่อปี และเตียง ICU เพิ่มขึ้น 62 เตียง


โอกาสนี้ ทอดพระเนตรเครื่องมือรังสีรักษา (MR Linac) ซึ่งเป็นเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็คตรอน พร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็กเครื่องแรก และเครื่องเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีจุดเด่นในการฉายรังสีปริมาณสูง พร้อมกับเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็ก


ทำให้แพทย์สามารถเห็นรายละเอียดของก้อนมะเร็งและอวัยวะข้างเคียง ขณะฉายรังสียังให้ข้อมูลภาพ MRI แบบ Real-time สามารถติดตามตำแหน่งของผู้ป่วยและก้อนมะเร็ง รวมถึงอวัยวะข้างเคียง หากมีการเคลื่อนที่ออกนอกขอบเขตที่วางแผน หรือตำแหน่งของอวัยวะข้างเคียงเคลื่อนที่เข้ามาในบริเวณที่ฉายรังสีมากจนเกินไป


สามารถหยุดการฉายรังสี และปรับตำแหน่งเพื่อเริ่มฉายรังสีใหม่ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดผลข้างเคียง สามารถรองรับการฉายรังสีได้หลายโรค เช่น มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ทั้งนี้ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา


เริ่มเปิดใช้งานบางส่วนเมื่อปี 2561 และเปิดใช้งานได้ทั้งหมดเมื่อปลายปี 2564 เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัย ครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเท่าเทียม ในการรักษาพยาบาลของประชาชนทุกหมู่เหล่า

Related News