พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ)

โดย pattraporn_a

27 มี.ค. 2565

36 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ)


วันนี้ เวลา 17.12 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งมรณภาพด้วยโรคมะเร็งปอด เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 สิริอายุ 84 ปี พรรษา 64


พระวิสุทธิวงศาจารย์ นามเดิมว่า วิเชียร เรืองขจร เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2480 บรรพชาเป็นสามเณรในปี 2494 ณ วัดดงตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากนั้นได้ย้ายเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดปากน้ำฯ และได้อุปสมบท มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม จนปี 2516 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และด้วยเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เพียบพร้อม ด้วยมหาเถรสมณวัตรผู้ประพฤติ ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ระเบียบแบบแผนพุทธประเพณี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ศิษยานุศิษย์ และผู้เคารพนับถือ ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ ,รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ , เจ้าคณะภาค 7 ,กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ


สำหรับลำดับสมณศักดิ์ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเมธีวราภรณ์ , พระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปริยัติกวี , พระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพสุธี ,พระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี และได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ เจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระวิสุทธิวงศาจารย์

คุณอาจสนใจ

Related News