พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังป ปธน.ปากีสถาน

โดย pattraporn_a

27 มี.ค. 2565

6 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน


 วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในการที่ นายมุฮัมมัด เราะฟีก ตาเราะร์ (Mr. Muhammad Rafiq Tarar) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ความว่า


"ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กรุงอิสลามาบัด ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายมุฮัมมัด เราะฟีก ตาเราะร์ อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริง มายังท่านและประชาชนชาวปากีสถาน ในการสูญเสียอันน่าเศร้าครั้งนี้ "


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณอาจสนใจ