พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์

โดย pattraporn_a

26 มี.ค. 2565

92 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ


วันนี้เวลา 18 นาฬิกา 25 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน ในการพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 สิริอายุ 92 ปี


พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2470 เป็นบุตรของร้อยโท เจริญ กับนางทุเรียน ธูปะเตมีย์ หลังสำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนมัธยมวัดราชาธิวาส ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารบก และโรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อเข้ารับราชการทหาร ยังได้ไปศึกษาต่อหลักสูตรทางการทหาร จากสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ วิทยาลัยการทัพอากาศ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา, ผู้บังคับการ กองบิน 7, เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ, เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ, ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายยุทธบริการ , รองเสนาธิการทหารอากาศ, รองผู้บัญชาการทหารอากาศ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อปี 2526


ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับคุณหญิงวนิดา ธูปะเตมีย์ มีบุตร-ธิดา 3 คน หนึ่งในนั้นคือ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

คุณอาจสนใจ