พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยัง ปธน.แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดย kodchaporn_j

25 มี.ค. 2565

9 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีเกิดเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินไชนาอีสเทิร์น (China Eastern Airlines) ประสบอุบัติเหตุตกในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ความว่า"ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงปักกิ่ง ข้าพเจ้าและพระราชินี รู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์เครื่องบิน ของสายการบินไชนาอีสเทิร์นตก ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวของผู้เสียชีวิต ที่ต้องประสบความสูญเสียอันไม่คาดคิด และความทุกข์ยิ่งจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าครั้งนี้ "(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิก ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มีนาคม 2565 ความว่า"ฯพณฯ นางไอกาเตรีนี ซาเกลลาโรปูลู ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก กรุงเอเธนส์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิก ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวเฮลเลนิก ความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐเฮลเลนิก ได้เจริญงอกงามด้วยดีเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสอง โดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยว จะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่าย เป็นอเนกประการ"(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณอาจสนใจ

Related News