พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.ปากีสถาน

โดย panwilai_c

23 มี.ค. 2565

18 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐ อิสลามปากีสถานวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐ อิสลามปากีสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มีนาคม 2565 ความว่า" ฯพณฯ นายอารีฟ อัลวี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กรุงอิสลามาบัด ในโอกาสวันปากีสถาน ของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดี ประสบความสุขสวัสดี และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวปากีสถาน มีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ได้พัฒนาและเจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศของเรา จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในกิจการทุก ๆ ด้านให้กระชับแน่นแฟ้น ในภายภาคหน้า"(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News