พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธาน พิธีรับมอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอน ของมูลนิธิพระดาบส

โดย kodchaporn_j

22 มี.ค. 2565

40 views

องคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีรับมอบเงินและสิ่งของสมทบทุน และสนับสนุนการเรียนการสอน ของมูลนิธิพระดาบส โรงเรียนพระดาบสวันนี้ ที่อาคารอเนกประสงค์ มูลนิธิพระดาบส และโรงเรียนพระดาบส อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีรับมอบเงิน และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) , ชมรมค่ายอาสาก้อนดินของพ่อ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมฯ, วัดไร่ขิง , ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 4 , สมาคมสายสกุลพลเยี่ยม , สมาคมการค้าธุรกิจบริการทางโทรศัพท์ไทย และบริษัท ไดมอนด์ ฟู๊ด โปรดักท์ จำกัด เพื่อสมทบทุนและสนับสนุน การเรียนการสอนของมูลนิธิพระดาบส ประกอบด้วย โรงเรียนพระดาบส , โรงเรียนลูกพระดาบส และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงเรียนพระดาบสเมื่อปี 2518 เพื่อให้ความรู้ทักษะวิชาชีพช่างสาขาต่าง ๆ และทักษะชีวิตแก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และพัฒนาท้องถิ่นห่างไกลปัจจุบัน โรงเรียนพระดาบส เปิดสอนวิชาชีพระดับ "ประกาศนียบัตรพระดาบส" หลักสูตร 1 ปี ใน 8 สาขาวิชาชีพ อาทิ หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า , การเกษตรพอเพียง, เคหบริบาล , ช่างเชื่อม มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 2,848 คน

คุณอาจสนใจ

Related News