พระราชสำนัก

องคมนตรี เปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67

โดย kodchaporn_j

22 มี.ค. 2565

67 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เขตพระนครเพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออก ถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศิลปกรรมร่วมสมัย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปกรรม เพื่อให้ผู้ชมเกิดความรู้ ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่ในแขนงต่าง ๆ
โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล ให้กับศิลปินผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ จำนวน 31 คน โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 202 คน รวม 277 ผลงาน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรม ,ประติมากรรม , ภาพพิมพ์ และสื่อประสมนอกจากนี้ยังได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล 18 ผลงานนำมาจัดแสดง ร่วมกับผลงานที่ได้รับคัดเลือกอีก 63 ชิ้น ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จนถึงวันที่ 17 เมษายน จากนั้นจะนำไปจัดแสดงที่สถาบันศิลปะในส่วนภูมิภาคต่อไป

คุณอาจสนใจ

Related News