พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเยี่ยมช้างพลายบุญหนา - ช้างพังฟ้าแจ่ม ช้างในพระอุปถัมภ์

โดย kodchaporn_j

21 มี.ค. 2565

69 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเยี่ยมช้างพลายบุญหนา และช้างพังฟ้าแจ่ม ช้างในพระอุปถัมภ์วันนี้ เวลา 12.38 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ทรงเยี่ยมช้างพลายบุญหนา และช้างพังฟ้าแจ่ม ช้างในพระอุปถัมภ์ในการนี้ ทรงช้างพังวันดี จากลานฝึกช้างไปยังศาลาริมน้ำในบริเวณโรงช้างต้น ทอดพระเนตร และพระราชทานอาหาร แก่ช้างพลายบุญหนา และช้างพังฟ้าแจ่ม โดยช้างพลายบุญหนา เป็นลูกช้าง อายุ 6 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่สถาบันฯ รับมาดูแล เมื่อปี 2563ปัจจุบัน สุขภาพแข็งแรงสมวัย ส่วนช้างพังฟ้าแจ่ม เป็นลูกช้างป่ากำพร้า อายุ 6 ปี ได้รับบาดเจ็บจากบ่วงดักสัตว์ รัดที่ปลายขาหน้าซ้ายจนขาด ที่อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และมีอาการกระดูกขาขวา รวมทั้งกระดูกสันหลังคดงอ จากการรับน้ำหนักมากเกินไป ทางสถาบันฯ จึงรับช้างพังฟ้าแจ่มมาดูแลรักษา เมื่อปี 2562 มีการทำรองเท้าเทียม เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติปัจจุบันพบว่ากระดูกขาขวา และกระดูกสันหลังเกิดการคดงอเพิ่มขึ้น จึงมีการวางแผนใส่ขาเทียมทดแทนรองเท้าเทียมในระยะยาว มีการฝึกให้ใช้เท้าซ้ายมากขึ้น ฝึกการออกกำลังกายในน้ำ และควบคุมโภชนาการเพื่อให้มีสุขภาพดีสมวัยทั้งนี้ ในปี 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อขยายขอบเขตบทบาท ตลอดจนภารกิจด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย มีโรงพยาบาลช้าง 2 สาขาคือ โรงพยาบาลช้างลำปาง และโรงพยาบาลช้างกระบี่ ให้การรักษาพยาบาลช้างป่วย ช้างบาดเจ็บทุกกรณี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีการจัดโครงการต่าง ๆ อาทิ สัตวแพทย์สัญจร ลงพื้นที่รักษาตรวจสุขภาพช้าง , การช่วยเหลือควบคุมช้างตกมันอาละวาด ปัจจุบันมีช้างในความดูแลทั้งหมด 114 เชือก

คุณอาจสนใจ

Related News