พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6

โดย pattraporn_a

20 มี.ค. 2565

101 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6


วันนี้เวลา 18 นาฬิกา 20 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อ ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่น ในการพัฒนาประเทศ โดยพระบรมราชานุสาวรีย์ จัดสร้างในลักษณะ ทรงฉลองพระองค์ บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์  สำหรับพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีสำคัญ พร้อมทรงพระมหาพิชัยมงกุฏ ประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์  นับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 แบบประทับบนพระราชบัลลังก์แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีนายภราดร เชิดชู ประติมากรชำนาญการพิเศษ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นผู้ปั้น มีช่างจากสำนักช่างสิบหมู่ และศิลปินจิตอาสา เป็นทีมปั้นลวดลายพระที่นั่งและพานพุ่ม นอกจากนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในการปั้น หล่อ อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน เพื่อให้สำเร็จอย่างประณีต งดงาม และสมพระเกียรติ พร้อมเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูป "พระวชิระ" ประดิษฐานบริเวณกึ่งกลางสะพานทางเดินสู่พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ด้วย


ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถง อาคาร เอสซีจี 100 ปี แล้วทอดพระเนตรวีดิทัศน์พระราชญาณทัศน์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการก่อตั้งเอสซีจี "จากพระราชญาณทัศน์ สู่นวัตกรรมแห่งอนาคต" ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการก่อตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัดสินใช้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2456 หรือเอสซีจีในปัจจุบัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตปูนซีเมนต์ใช้เอง และจัดการทรัพยากรในประเทศได้อย่างคุ้มค่า ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ของคนไทย ในการบริหารอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ไปพร้อมกับความเจริญของบ้านเมือง


พร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมสินค้า บริการโซลูชั่นของธุรกิจในเครือฯ ได้แก่ "ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง" ที่จัดแสดงนวัตกรรมด้านการก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม , "เอสซีจีเคมิคอลส์" รวมทั้งนวัตกรรมเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง เพื่องานอุตสาหกรรม , "เอสซีจีแพคเกจจิ้งเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" ที่นำเสนอบรรจุภัณฑ์ ที่ผลิตจากกระดาษและโพลิเมอร์ , "ธุรกิจร่วมทุน (คูโบต้า)" การน้อมนำแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และโคก หนอง นา โมเดล ผนวกกับเทคโนโลยี Smart Farming มาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน , "กิจกรรมเพื่อสังคม" ที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อสนองพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ สระพวง และแก้มลิง ในพื้นที่ 37 จังหวัด สามารถช่วยเหลือประชาชน 4 หมื่น 7 พัน 500 ครัวเรือน จาก 250 ชุมชน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ และ "ห้องแสดงสินค้าชุมชน" จัดแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ประจำถิ่น ที่ผ่านการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม มีการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด และการจำหน่ายสินค้า ผ่านสื่อออนไลน์ในเครือฯ ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีสินค้าชุมชนกว่า 500 รายการ อาทิ ตะกร้าจักสานผิวไม้ไผ่ จังหวัดลำปาง , ผ้าทอเส้นใยสับปะรด จังหวัดระยอง , หัตถกรรมเชือกมัดฟาง จังหวัดสระบุรี และก๋วยจั๊บไรซ์เบอร์รี จังหวัดอุบลราชธานี

คุณอาจสนใจ