พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563,2564 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ-สถานศึกษาในพระราชานุเคราะห์

โดย panwilai_c

19 มี.ค. 2565

24 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และสถานศึกษาในพระราชานุเคราะห์วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 20 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชทานประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในงานปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) ,โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) , กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) , โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม), โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล, โรงเรียนพระดาบส และโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนักเรียน นักศึกษา รับพระราชทานทุนการศึกษา และรับพระราชทานประกาศนียบัตร จำนวน 231 คนสำหรับ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน 803 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ได้เปิดทำการสอนครบ 40 ปี มีนักเรียนเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 40 คน รวมทั้งมีนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา จำนวน 9 คน

คุณอาจสนใจ

Related News