พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

โดย kodchaporn_j

18 มี.ค. 2565

34 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 18.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาดเล็กรับเสด็จ แซงเสด็จ และส่งเสด็จสำหรับพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหารัตนปฎิมากร เป็นโบราณราชประเพณี ที่มีมาแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปางสมาธิ ทำด้วยหยกมณีสีเขียวเนื้อเดียวกันทั้งองค์ มีหน้าตักกว้าง 48.3 เซนติเมตร สูงตั้งแต่ฐานถึงยอดพระเศียร 66 เซนติเมตร มีพุทธลักษณะงดงาม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เมื่อปี 2327 และทรงมีพระราชศรัทธาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดสร้างเครื่องทรงฤดูร้อน และฤดูฝน ถวายเป็นพุทธบูชา ต่อมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายเป็นพุทธบูชาอีกสำรับหนึ่ง เนื่องจากเครื่องทรงชุดเก่า เกิดการชำรุดไปตามกาลเวลา รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดสร้างเครื่องทรงชุดใหม่ทั้ง 3 ฤดู เพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาล ตามโบราณราชประเพณี และถวายเป็นพุทธบูชารวมทั้งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี 2539 โดยเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องต้น ทำด้วยทองคำลงยาประดับเพชร และอัญมณีต่างๆ ทรงมงกุฎที่มีทรงเป็นเทริด (เซิด) ยอดประดับเพชร
จากนั้น พระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อย แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แล้วพระราชทานน้ำสังข์นครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ภายในพระอุโบสถ เสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเทียนครบ 3 รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่สรงพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร แก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News