พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ หัวข้อ "ธรรมดาแบบใหม่ : New Normal"

โดย kodchaporn_j

15 มี.ค. 2565

32 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 08.55 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 หัวข้อ "ธรรมดาแบบใหม่ : New Normal" ซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ระหว่างปี 2563-2565 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ประกอบด้วยภาพแขวนผนัง จำนวน 140 ภาพ ภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ จำนวน 246 ภาพ และ Art wall จำนวน 12 ภาพ แต่ละภาพที่นำมาจัดแสดง นอกจากเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง จากสายพระเนตรที่ทรงพบเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ทรงสนพระราชหฤทัย ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่าย อีกทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้ชม ที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่าย
โอกาสนี้ ทรงบรรยายเรื่องภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในแต่ละภาพ อาทิ ภาพพระหัตถ์ที่ทรงวาดให้เห็นพระอาการบาดเจ็บที่นิ้วพระหัตถ์ , ภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงในวังสระปทุม เป็นสุกรแคระ 1 คู่ ที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปชั้น 9 ทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ ประจำปี 2564 ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2565 และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ธรรมดาแบบใหม่ : New Normal" รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14.23 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เนื่องในโอกาส ที่มีอายุครบ 93 ปี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ครอบครัวนางขจิตพรรณ ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหารและพนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นำ คณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ , วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ , วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน2565 และทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และทุนการศึกษามหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ ระดับปริญญาโทนายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2564 สมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนและขาดแคลนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์นายชาติชาย เทพแปง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ครั้งที่ 2 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลพลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรองประธานมูลนิธิ เอก พะเนียงทอง พร้อมด้วยครอบครัวพะเนียงทอง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก กับน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดแบบใช้ระบบควบคุมอากาศความดันลบ และศูนย์เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด พร้อมเครื่องมือแพทย์อาทิ เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ใช้ตรวจโรคหัวใจในเด็ก เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง เครื่องให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดำ ตู้อบเด็ก และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อพระราชทานแก่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้ นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานกุญแจหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมด้วยรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของสถาบัน ฯ

คุณอาจสนใจ

Related News