พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จ.ศรีสะเกษ

โดย kodchaporn_j

14 มี.ค. 2565

490 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้ เวลา 14.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปิดให้บริการประชาชนเป็นแห่งที่ 106 ของประเทศโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับประชาชนชาวศรีสะเกษ จัดสร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 3 รอบ 36 พรรษา เป็นอาคารประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในมี 2 ชั้น มีมุมหนังสือต่างๆ อาทิ มุมหนังสือทั่วไป , หนังสือพระราชนิพนธ์ ,หนังสือภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ , มุมเด็กและครอบครัวโอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อาทิ กิจกรรมสาธิตบริหารสมองด้วยสองมือ โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อฝึกการบริหารทางกาย จิตใจ ป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อม , กิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากใบตาล รวมถึง นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อชีวิต และผลงานวิจัยพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอาทิ การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ทุ่งกุลาร้องไห้) , ฟาร์มอัจฉริยะ , ผ้าทอลายพื้นเมือง เป็นผ้าทอพื้นถิ่น ที่นำวัสดุธรรมชาติ มาย้อมกับไหม หรือฝ้าย เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่น ผ้าศรีกุลา ย้อมด้วยดินทุ่งกุลาร้องไห้ ทำให้ได้ผ้าเป็นสีเทา , ผลิตภัณฑ์รองเท้าจากเปลือกทุเรียน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก ช่วยให้ชาวบ้านแต่ละตำบลมีอาชีพมีรายได้ส่วนชั้น 2 มีห้องศรีสะเกษ จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติความเป็นมาของจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองนับพันปี มีชนเผ่า และกลุ่มชาติพันธุ์ 4 กลุ่ม คือ เผ่าลาว ,เผ่าเขมร, เผ่าส่วย และเผ่าเยอ ทุกชนเผ่ายังคงอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม อาทิ เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไท , ประเพณีแซนโฎนตา หรือ งานบุญเดือนสิบของชาวไทยเขมร และยังค้นพบปราสาทขอมหลายแห่งซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีเทศกาลของดีประจำจังหวัด ทีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ หอมแดง , กระเทียม ,ข้าวหอมมะลิ และทุเรียนภูเขาไฟ , ผ้าพื้นเมือง หรือ เสื้อแส่ว ภูมิปัญญาการนำเส้นไหม เย็บเข้าด้วยกัน นำมาสอยตะเข็บชายเสื้อด้วยมือ มีทั้งลายโบราณและลายประยุกต์และที่ห้องราษีไศล บอกเล่าตำนานการก่อตั้งอำเภอ , แหล่งเรียนรู้คู่ราษี , ปูชนียบุคคลแห่งเมืองราษีไศล และสไน เครื่องดนตรีของชนเผ่าเยอ ทำจากเขาควาย ใช้เป่าในพิธีบวงสรวงต่าง ๆ ส่วนห้องมัลติมีเดีย ใช้สำหรับฉายภาพยนตร์ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ และสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ให้บริการชาวราษีไศลทุกตำบลด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News